Op onze basisschool informeren we elkaar op tijd en proberen altijd onduidelijkheden te voorkomen.
We gaan uit van een optimale inzet en van de wil elkaar te ondersteunen.
Basis voor ons onderwijs is ieders betrokkenheid. Onze coöperatieve werk-
vormen stimuleren dit.
Wij bieden ruimte aan ontwikkeling en leren op een eigen manier en in eigen tempo.
Wij volgen actief nieuwe ontwikkelingen en geven die aan elkaar door.