>

Homepage - Informatie - Anti-Pestprotocol


We vinden het heel belangrijk om op een goede, respectvolle manier met elkaar om te gaan. We hebben daarom met elkaar schoolafspraken gemaakt:
  • Ik behandel anderen, zoals ik zelf behandeld wil worden.
  • Ik doe vriendelijk en help waar ik kan.
  • Ik ben voorzichtig met spullen van mijzelf en die van iemand anders.
  • Wij spelen zoveel mogelijk met elkaar.
In alle groepen praten kinderen met de leerkracht en met elkaar over deze afspraken. We praten over het verschil tussen plagen en pesten. Over hoe we invulling kunnen geven aan de schoolafspraken, over wat we nog meer met elkaar willen afspreken en over eigen ervaringen. Met zijn allen proberen we te voorkomen dat er iemand wordt gepest.
Toch kan het voorkomen dat een kind zich gepest voelt. Dan lossen we dit met elkaar op. Ons anti-pestprotocol helpt ons hierbij.
 
Als u hier klikt kunt u het document inzien van de sociale veiligheid. 
Voor het  gehele veiligheidsbeleid kunt u op de site van de Groeiling terecht

 
Klik op onderstaande afbeelding om het anti-pestprotocol te downloaden.