>

Homepage - Informatie - Protocol Sociale Media
Sociale media zoals Facebook, Twitter, You Tube en Hyves worden steeds meer gebruikt door kinderen en ouders. Ook de school heeft een facebookpagina. Bij dit alles vinden wij het belangrijk om afspraken te maken over de manier waarop wij met elkaar omgaan. Met de leerlingen van de bovenbouw besteden we hier in de klas aandacht aan. Ook u als ouder heeft hierin een rol. We hebben daarom als school samen met de medezeggenschapsraad een ‘protocol sociale media’ opgesteld.
Klik hier om het protocol te downloaden.