>

Homepage - Informatie - Vakanties, verlof, ziekmeldingen


Schoolvakanties 2018-2019
Hierbij de planning schoolvakanties het nieuwe schooljaar:
Herfstvakantie 22 t/m 26 oktober
Kerstvakantie 24 dec. t/m 4 januari
Voorjaarsvakantie 25 febr. t/m 1 maart
Meivakantie 19 april t/m 3 mei
Hemelvaart 30-31 mei
2e Pinksterdag 10 juni
Zomervakantie 22 juli t/m 30 augustus


Verlof buiten de vakanties
 
Ieder schooljaar ontvangt de directie een groot aantal verzoeken van ouders voor verlof buiten de schoolvakanties om. De leerplicht stelt nadrukkelijk dat het niet is toegestaan aan individuele leerlingen vakantiedagen te verlenen buiten het normale rooster om. Natuurlijk zijn er uitzonderingen. Bij gewichtige omstandigheden mag de schoolleiding een leerling voor maximaal tien dagen toestemming geven de lessen te verzuimen i.v.m. familieomstandigheden en jubilea. In de wet is ook duidelijk vastgelegd dat er geen beroep kan worden gedaan op ’gewichtige omstandigheden’ t.b.v. vakanties.
Er is slechts één uitzondering op deze regel: als één van de ouders door de specifieke aard van zijn of haar beroep tijdens geen enkele schoolvakantie op vakantie kan. Een dergelijk verzoek moet altijd vergezeld gaan van een werkgeversverklaring. Een dergelijk verlof mag maar 1 x per schooljaar verleend worden.
Verlofaanvragen moeten zes weken van te voren aangevraagd worden bij de directie. Hiervoor zijn speciale aanvraagformulieren beschikbaar bij de administratie en de directie. Voor alle duidelijkheid dient te worden vermeld, dat de directie verplicht is ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente. Deze kan de ouders, maar ook de school, een boete opleggen.
Elke aanvraag zal volgens de geldende (wettelijke) regels worden afgehandeld.
 
Voor het aanvragen van verlof buiten de schoolvakanties kunt u onderstaand formulier invullen en inleveren bij de administratie of directie.
                       verlofaanvraag
 
Ziekmeldingen
Als uw kind ziek is, wilt u ons dan 's ochtends rond 8 uur bellen om dit door te geven? U hoeft niet te bellen als uw kind weer beter is, wij zien hem/haar dan gewoon weer op school. Als de ziekte van uw kind langer dan een paar dagen duurt, dan stellen we het op prijs als u even met de leerkracht van uw kind belt om te vertellen hoe het gaat en eventueel aanvullende afspraken te maken.
De jeugdgezondheidszorg en bureau leerplicht hebben richtlijnen opgesteld over het inschakelen van hun diensten door de scholen. Klik hier om deze richtlijnen te lezen.