>

Homepage - Informatie - Schoolgids, Schoolplan en Jaarplan


In de schoolgids beschrijft de school vooral praktische zaken die voor ouders van belang zijn. De schoolgids moet voldoen aan wettelijke eisen en is daardoor een zeer uitgebreid document. Wanneer u specifieke informatie zoekt kunt u in het PDF-bestand een zoekterm invullen (rechtermuisknop: werkbalk Zoeken tonen). 
Om u op een snellere manier over belangrijke zaken te informeren hebben wij naast de uitgebreide schoolgids een korte digitale schoolgids gemaakt.
 
  
 
 
Heeft uw computer moeite met het openen van dit grotere pdf-bestand (3MB), dan kunt u de schoolgids eerst opslaan op uw computer (rechtermuisknop, opslaan). Daarna lukt het openen van de schoolgids wel.
 
 
In het schoolplan beschrijft de school beleidsmatige zaken voor een periode van 4 jaar. Denk hierbij aan het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en de manier waarop de kwaliteit van het onderwijs wordt bewaakt.
Klik hieronder voor ons schoolplan voor de periode 2016 - 2020. 
 
 
 
Afgeleid van het schoolplan voor de periode 2016 - 2020 is er een jaarplan opgesteld voor het schooljaar 2018-2019. Hierin staat een verkorte weergave van de specifieke ontwikkelingsplannen.
 

 
 
Ook vorig jaar hebben wij een jaarplan uitgevoerd, waarvan het volgende verslag is gemaakt: