>

Homepage - Informatie - Tussenschoolse opvang


Tussenschoolse opvang (TSO)
De tussenschoolse opvang wordt voor de leerlingen van de Kardinaal Alfrinkschool en de Koningin Beatrixschool samen georganiseerd. Dit wordt gedaan door Quadrant Kindercentra.  Deze stichting heeft voor ons een TSO een coördinatrice aangesteld, en daarnaast zijn er verschillende vrijwilligers (voornamelijk ouders) actief.
De kinderen eten in verschillende groepen. De groepen zijn:
- Groep 1 en 2 van de Koningin Beatrixschool
- Groep 1 en 2 van de Kardinaal Alfrinkschool
- Groep 3 en 4 van beide scholen
- Groep 5 t/m 8 van beide scholen
Voor het eten maken we gebruik van verschillende ruimtes in de beide scholen. Na het eten is er een spelmoment. Daar waar het weer het toe laat, doen we zoveel mogelijk buiten.
 
Abonnementen en incidenteel overblijven
U kunt voor bepaalde dagen van de week een abonnement op de TSO nemen. U kunt ook een abonnement nemen voor een dag of voor één keer per twee weken. Uw wensen kunt u duidelijk aangeven op het aanmeldformulier.
Het kan ook zijn dat uw kind maar af en toe overblijft.
Dan hoeft u geen abonnement te nemen, maar betaalt u achteraf voor het aantal dagen dat uw kind van de TSO gebruik heeft gemaakt. Wel ontvangen wij graag éénmalig een aanmeldformulier met uw contactgegevens. Als u een abonnement heeft voor bepaalde dagen dan kunt u voor eventuele extra dagen ook achteraf een aanvullende factuur ontvangen. De tarieven voor abonnementen en incidenteel overblijven verschillen (zie hieronder).
Aanmeldformulieren voor zowel abonnementen als incidenteel overblijven kunt u ophalen bij de TSO-medewerkers, of uit de rode map halen die te vinden is in de gemeenschapsruimte van de Kardinaal Alfrinkschool, of hier downloaden. U kunt de formulieren inleveren bij de administratie of directie. Ook kunt u het formulier mailen naar tso.kardinaalalfrinkschool@degroeiling.nl t.a.v. Carine Legerstee.
Link aanmeldingsformulier hier toevoegen             
 
 Twee of drie keer per schooljaar ontvangt u een factuur.
Prijzen:
  Jaarabonnement:
   1 x per week: €  87,--
   2 x per week: € 174,--
   3 x per week: € 261,--
   4 x per week: € 348,--
 
    Incidenteel overblijven:
 
    € 3,50  per keer
 Wanneer u wilt stoppen met tussenschoolse opvang, dan kunt u onderstaand formulier gebruiken:
                  opzegformulier TSO
 
Aan- en afmelden van uw kind
Als u gebruikt maakt van het incidenteel overblijven, dan is het de bedoeling dat u uw kind vooraf aanmeldt.
Als u voor uw kind een abonnement heeft afgesloten dan is het de bedoeling dat u uw kind op tijd afmeldt als uw kind niet komt. U kunt uw kind zelf aan- en afmelden in de rode map die ligt in de gemeenschapsruimte in de Kardinaal Alfrinkschool. In deze map zitten een aanmeldlijst en een afmeldlijst. Denkt u hier alstublieft wel aan! Is uw kind ziek op de overblijfdag en komt u niet op school, vraagt u dan svp bij uw ziekmelding aan school of de leerkracht het kind voor de overblijf wil afmelden.
 
 
Voor vragen en opmerkingen over de TSO
Coördinator TSO: Carine Legerstee
telnr: 06-39013932
email: tso.kardinaalalfrinkschool@degroeiling.nl
Let op! Carine is slechts enkele uren per week direct te bereiken, maar spreek haar voicemail in of stuur een email en zij zal contact met u opnemen.