>

Homepage - Informatie - Voor- en naschoolse opvang


Kinderopvang 
 
 
Buitenschoolse opvang (BSO) De Avonturiers en BSO de KAS 
 
Wij werken voor de buitenschoolse opvang samen met Kinderopvang Quadrant en KNM kind en co. 
Voor de kinderen van de Kardinaal Alfrinkschool bieden de BSO's de volgende diensten:
·     - Voorschoolse opvang: er wordt op enkele dagen per week voorschoolse opvang met ontbijt verzorgd vanaf 7.30 uur tot aanvang van de school. 
·     - Naschoolse opvang van eindtijd school tot 18.30 uur
·     - Opvang tijdens de schoolvrije dagen/vakanties van 07.30 uur tot 18.30 uur
 
Buitenschoolse Opvang 
 
Op de buitenschoolse opvang worden er door de pedagogisch medewerkers dagelijks diverse activiteiten aangeboden waaruit ieder kind zelf mag kiezen waar het aan wil deelnemen. De BSO is ingericht in diverse hoeken. 
 
Tijdens de vakanties worden er diverse uitstapjes met de kinderen ondernomen.
De BSO heeft het buiten spelen en buiten zijn hoog in haar vaandel staan en vindt het belangrijk dat kinderen minimaal 25% van de tijd buiten zijn. Daarom worden bepaalde activiteiten ook buiten aangeboden. We mogen hiervoor gebruik maken van het schoolplein en de mogelijkheden die de wijk om de school heen biedt.
 
U kunt als ouders gebruik maken van een BSO contract inclusief of exclusief de vakantieopvang. Ook is het mogelijk om alleen vakantieopvang af te nemen.
 
De buitenschoolse opvang is een regeling tussen u en de kinderopvangorganisatie. De school is hier niet direct bij betrokken. Wij willen echter graag op de hoogte blijven van de gang van zaken en horen het graag van u als er bijzonderheden zijn.