>

Homepage - Mr / ov - Medezeggenschapsraad


De MR is te vergelijken met een ondernemingsraad. De MR kan het bevoegd gezag - vertegenwoordigd door de directeur - gevraagd of ongevraagd adviezen geven, meedenken, meepraten en / of meebeslissen over tal van zaken op, rond en in de school. De rechten en plichten van de MR zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen. De MR bestaat uit drie ouders en drie teamleden. De ouders kiezen hun eigen vertegenwoordigers in de MR, evenals de leerkrachten. Alle ouders kunnen zich kandidaat stellen voor de MR. 

Hierbij willen wij de medezeggenschapsraad graag aan u voorstellen:

- Monique Van Loo, moeder van David (gr.8) en Vincent (VO)

- Peter Groot, vader van Kiki (gr.1-2A)

- Elise Demeijer, moeder van Thomas (gr1-2D) Jaimy (gr5)

- Tineke Wubben, leerkracht gr.1-2B

- Petra van den Broek, leerkracht gr. 6

- Danielle Stolk, leerkracht gr. 5


De oudergeleding van de MR wil u vertegenwoordigen en de mening/idee├źn van ouders zo goed mogelijk naar voren te brengen.
We hopen dat u vindt dat we daar ook dit jaar weer in slagen. U kunt ons bereiken via het email adres:
mr.kardinaalalfrinkschool@degroeiling.nl.


Met vriendelijke groet,

De Medezeggenschapsraad
Kardinaal AlfrinkschoolNotulen:

notulen van de vergadering van 15 april

          notulen van de vergadering 4 maart

notulen van de vergadering van 28 januari 

notulen van de vergadering 11 december

notulen van de vergadering van 6 november 

        notulen van de vergadering van 18 september 

notulen van de vergadering van 5 juni

           notulen van de vergadering van 17 april

   notulen van de vergadering van 6 maart 

           notulen van de vergadering van 19 december 

           notulen van de vergadering van 23 oktober  

   notulen van de vergadering van 12 september

           jaarverslag van schooljaar 2016-2017

           notulen van de vergadering van 26 juni