>

Homepage - Mr / ov - Medezeggenschapsraad


De MR is te vergelijken met een ondernemingsraad. De MR kan het bevoegd gezag - vertegenwoordigd door de directeur - gevraagd of ongevraagd adviezen geven, meedenken, meepraten en / of meebeslissen over tal van zaken op, rond en in de school. De rechten en plichten van de MR zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen. De MR bestaat uit drie ouders en drie teamleden. De ouders kiezen hun eigen vertegenwoordigers in de MR, evenals de leerkrachten. Alle ouders kunnen zich kandidaat stellen voor de MR. 

Hierbij willen wij de medezeggenschapsraad graag aan u voorstellen:

- Mike Schut, Vader van Nora(groep 1-2), Fay (gr 3) 

- Peter Groot, vader van Kiki (gr.3)

- Elise Demeijer, moeder van Thomas (gr3) Jaimy (gr6)

- Lindi Baars , leerkracht gr.1-2A

- Petra van den Broek, leerkracht gr. 6

- Danielle Stolk, leerkracht gr. 4


De oudergeleding van de MR wil u vertegenwoordigen en de mening/idee├źn van ouders zo goed mogelijk naar voren te brengen.
We hopen dat u vindt dat we daar ook dit jaar weer in slagen. U kunt ons bereiken via het email adres:
mr.kardinaalalfrinkschool@degroeiling.nl.


Met vriendelijke groet,

De Medezeggenschapsraad
Kardinaal AlfrinkschoolNotulen:


notulen van de vergadering van 2 juli