>

Homepage - Mr / ov - Oudervereniging


De oudervereniging (OV) organiseert in samenwerking met het schoolteam verschillende activiteiten voor de kinderen. Zij zorgt ervoor dat veel activiteiten kunnen plaatsvinden die zonder extra ondersteuning van ouders moeilijk te organiseren zijn. De samenstelling van de OV is als volgt:

 • Monique Nieuwenhuijzen, voorzitter
 • Robin Krins, penningmeester
 • Maaike Mathu, secretaris
 • Maartje van der Slik
 • Abigail Leising
 • Ramona Remmerts
 • Frencis van Bruggen
 • Bibian van Leeuwen
 • Agnes Baptist
 • Marcella Mol
 • Jennifer van der Lans

De OV is een zelfstandig en onafhankelijk opererende vereniging van ouders van leerlingen van onze school. De vereniging stelt zich onder meer ten doel het bevorderen van de samenwerking tussen ouders en personeel met betrekking tot onderwijs en vorming van leerlingen. Het bestuur vergadert ongeveer acht keer per jaar.

Aan het begin van het schooljaar wordt er een jaarvergadering uitgeschreven waarin u als lid zaken naar voren kunt brengen. De datum voor de jaarvergadering, waarbij iedereen welkom is, vindt u terug op de jaarkalender die aan het begin van het schooljaar wordt uitgedeeld.

Het huishoudelijke reglement van de oudervereniging geeft aan dat inschrijving van uw kind op school tegelijkertijd het lidmaatschap van de oudervereniging inhoudt, tenzij u schriftelijk aan het bestuur van de oudervereniging te kennen geeft daar geen prijs op te stellen. Daarnaast wordt u verzocht voor ieder kind een, vrijwillige, ouderbijdrage te betalen. De hoogte van die bijdrage wordt ieder jaar in de algemene ledenvergadering vastgesteld. In het schooljaar 2019-2020 is de bijdrage € 25,00 per kind. 

De bijdrage wordt besteed aan onder meer het sinterklaasfeest, de kerstviering, de paasviering, diverse sportactiviteiten, bijzondere activiteiten en een ongevallenverzekering.
Het bedrag is exclusief de kosten voor het schoolreisje en het kamp van groep 8.

De ouderbijdrage wordt via automatische incasso geïnd via Bankrekeningnr. NL 44 RABO 0320 7816 58 t.n.v. Oudervereniging Kardinaal Alfrinkschool te Waddinxveen. U wordt hierover tijdig op de hoogte gebracht middels een brief aan het begin van het schooljaar.