>

Homepage - Nieuwe ouders - Kwaliteit van het onderwijs


Als u op zoek gaat naar een geschikte basisschool voor uw kind, waar moet u dan op letten?
Verschillende ouders hebben ook verschillende wensen en verwachtingen van een school. Iedereen wil echter kwaliteit. Het begrip kwaliteit wordt vaak omschreven als in de vorm van de vragen:
 
                     Doen we de goede dingen?
                     Doen we die dingen goed?
 
U als ouders bent van harte uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met onze directeur, en een rondleiding door de school. Daarbij krijgt u informatie over de school en kunt u vragen naar zaken die u belangrijk vindt. Tijdens de rondleiding kunt u sfeer proeven en de school 'in bedrijf' zien. Toch blijft het lastig om de kwaliteit van verschillende scholen te beoordelen. Gelukkig heeft de Onderwijsinspectie dit voor u gedaan.
 
Via de website www.scholenopdekaart.nl kunt u diverse gegevens en ook de inspectierapporten van alle scholen in Nederland opzoeken en nalezen.
Het meest recente rapport over onze school is van 26 april 2012. Aan het eind van het rapport vindt u een tabel waarin u snel de uiteindelijke beoordeling van de inspecteur per onderwerp kunt zien. De onderwijsinspectie in Nederland is uitermate zuinig met de beoordeling ‘goed’ voor deze onderdelen. Die krijgt een school slechts hoogst zelden. Wel geeft de inspecteur regelmatig de beoordelingen voldoende en soms, wanneer zaken niet op orde zijn, ook onvoldoende.
Wij zijn er trots op dat onze school op geen enkel punt als onvoldoende is beoordeeld, en op één punt zelfs als goed. Dat kan niet elke school ons nazeggen!

Hierbij het document van de kwaliteitszorg van de school.