>

Homepage - Nieuwe ouders - Naam van de schoolBernardus Kardinaal Alfrink (1900-1987) was aartsbisschop van Utrecht in een bewogen periode uit de geschiedenis van de katholieke kerk. Bijna drie decennia lang stond Kardinaal Alfrink temidden van nieuwe ontwikkelingen in zijn kerk en de maatschappij.
Tijdens de grootscheepse veranderingen in de katholieke kerk in de jaren zestig werd Bernardus Alfrink benoemd tot kardinaal door paus Johannes XXIII. Het veranderde zijn leven ingrijpend. Hij bleek in staat om op een positieve manier om te gaan met de veranderingen binnen kerk en maatschappij. Hij beschikte over de wijsheid en de humor van iemand die geleerd heeft naar de geschiedenis te kijken. De wijze waarop hij op een gelovige wijze in het leven wilde staan is nog steeds een voorbeeld voor vele mensen. Ten tijde van de oprichting van onze school was zijn mensbeeld en omgang met geloofsopvoeding een reden om zijn naam aan onze school te verbinden. Nog steeds vormen zijn uitgangspunten een inspiratiebron voor de manier waarmee we met elkaar om willen gaan.