>

Homepage - Nieuwe ouders - Procedure aanmelding


Zoekt u een school voor uw kind?
 
Kennismakingsgesprek: Graag ontvangt de directeur u voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek en een rondleiding door het schoolgebouw. Als u ons mailt of belt, dan maken we hiervoor een afspraak en sturen wij u een schoolgids toe.
Aanmeldformulier: Bij het kennismakingsgesprek krijgt u een aanmeldformulier mee, en een eerste oudervragenlijst. Deze kunt u invullen wanneer u de keuze voor onze basisschool hebt gemaakt. Wij vragen deze informatie om ons onderwijs zo goed mogelijk te  kunnen afstemmen op wat uw kind nodig heeft. 
Wanneer aanmelden: U kunt uw kind aanmelden vanaf het moment dat het 2 jaar oud is. Graag ontvangen wij de aanmelding uiterlijk rond de derde verjaardag van uw kind. Dan kunnen we ruim vooraf rekening houden met het aantal leerlingen dat we kunnen verwachten. Echter, ook als u wat later gestart bent met het zoeken van een geschikte basisschool, dan is uw aanmelding ook korter voor de vierde verjaardag van uw kind van harte welkom. Onze school kent op dit moment geen wachtlijsten of leerlingenstop.  Na aanmelding ontvangt u van ons een bevestiging als uw kind door ons kan worden ingeschreven.
Verwachtingen: Het is belangrijk voor ons om te kunnen aansluiten bij de individuele onderwijsbehoefte van onze leerlingen en bij de verwachtingen die u als ouders heeft van de school. In het kennismakingsgesprek praat de directeur hier graag met u over.
Wennen op school:  Als u uw kind heeft aangemeld wordt u ongeveer 6 weken vóór zijn/haar 4e verjaardag gebeld door de toekomstige leerkracht, om af te spreken wanneer uw kind een aantal dagdelen komt wennen. Ook kunt u uw kind desgewenst een keer laten wennen bij de tussenschoolse opvang. U krijgt van de leerkracht ook de laatste praktische informatie en een tweede oudervragenlijst. Daarin vragen wij u om recente informatie over de ontwikkeling van uw kind. Ook nadat het kind 4 jaar is geworden kunt u met de leerkracht afstemmen of uw kind al volledige dagen naar school gaat, of wellicht nog een paar keer thuis ‘uitrust’.  Ongeveer 6 weken na de start van uw kind op school nodigt de leerkracht u uit voor een gesprek om de eerste ervaringen en informatie met u te delen.
 
UA-43880045-1