>

Homepage - Nieuwe ouders - Praktische informatie bij de start op school


Praktische informatie voor ouders bij de start van kinderen in groep 1/2
 
 
Als u uw kind heeft aangemeld wordt u ongeveer 6 weken vóór zijn/haar 4e verjaardag gebeld door de
toekomstige leerkracht, om af te spreken wanneer uw kind een aantal dagdelen komt wennen. Wanneer uw kind in de maanden augustus t/m december is geboren kan het eventueel al wat eerder komen wennen. Ook kunt u uw kind desgewenst een keer laten wennen bij de tussenschoolse opvang. U krijgt van de leerkracht ook de laatste praktische informatie en een tweede oudervragenlijst. Daarin vragen
wij u om recente informatie over de ontwikkeling van uw kind. Ook nadat uw kind 4 jaar is geworden kunt u met de leerkracht afstemmen of uw kind al volledige dagen naar school gaat, of wellicht nog een paar keer thuis ‘uitrust’. Ongeveer 6 weken na de start van uw kind op school nodigt de leerkracht u uit voor een gesprek om de eerste ervaringen en informatie met u te delen.
 
Wat praktische zaken:
 
‘s Ochtends tussen 8.20 en 8.30 uur brengt u uw kind in de klas. Om 8.30 uur begint de schooldag en vertrekken de ouders.  In het begin kan het afscheid nemen nog moeilijk zijn en iets langer duren, maar dit gaat meestal snel over.
 
Alle kinderen nemen een -liefst gezond- pauzehapje en een pakje of beker drinken mee (met hun naam erop). Dit kunt u in het krat bij de ingang van de klas zetten. Het is prettig als u meteen gymschoentjes meebrengt, met naam van uw kind erop en met een makkelijke sluiting (bijvoorbeeld klitteband). Als we naar de speelzaal gaan kan uw kind direct meedoen. De gymschoentjes blijven de rest van het
schooljaar op school.
 
Bij het ophalen aan het eind van de ochtend of middag wachten de ouders of de opvang buiten bij het hek. De juf komt met de kinderen naar buiten.


Dagindeling in groep 1/2

Elke dag hangen de “dagritmekaarten” in de klas. Daarop kunnen de kinderen zien hoe de ochtend of
middag is ingedeeld. Het programma kan er bijvoorbeeld zo uitzien:


 1. Dagopening in de kring met een gebedje of liedje, openingsritueel (dagen van de week, het weer, de namen en het catecheseprogramma Trefwoord)
 2. Kringactiviteit (rijmen, voorlezen, tellen, begrippen etc.)
 3. Werkles (spelen, blokkenhoek,huisjeshoek, ontwikkelingsmateriaal, tekenen, knutselen)
 4. Eten en drinken (alleen ’s ochtends, rond 10 uur)
 5. Buiten spelen
 6. Naar huis op opvang

 

Een paar keer per week:

      7. Gymmen met gymschoenen en in ondergoed
  (spelles, bewegen op muziek, klimmen en klauteren). Op dinsdag en donderdag gymmen we altijd, zorgt u ervoor dat uw kind op deze dagen “makkelijke” kleding draagt. Sommige kinderen vinden het erg spannend in onze speelzaal. Zij mogen ook eerst rustig op de bank kijken wat er allemaal gebeurt.
 1. Muziek (liedjes zingen, spelen op muziekinstrumenten, aandacht voor ritme en maat)
 2. Schooltelevisie (Koekeloere, Schatkast)
 3. Verjaardag vieren (liedjes zingen, trakteren)


Mededelingen,materialen:

Soms hebben we uw hulp nodig bij activiteiten, mogen kinderen iets mee naar school nemen of zitten we verlegen om bepaalde materialen. Op het raam bij de deur van de klas hangt hiervoor dan een oproep.


Vanuit de schoolgids:
 
Schooltijden:
 
De kinderen kunnen vanaf 8.20 en 13.05 uur naar binnen gebracht worden. Om 12.00 en 15.15 uur kunnen ze weer worden opgehaald. Op woensdag- en vrijdagmiddag zijn de kinderen van groep 1
t/m 4 vrij.

 
Ziekmelding:

Wilt u a.u.b. voor schooltijd even bellen of bij de leerkracht langslopen.

Overblijven bij de tussenschoolse opvang (TSO):
Geeft u a.u.b. aan de leerkracht door op welke dagen uw kind overblijft. Op de website vindt u informatie en een aanmeldformulier TSO.  Bij ziekte meldt u uw kind ziek zowel op school als bij de overblijf af. (in de rode map in de aula noteren of de leerkracht vragen om dit te doen). Ook incidenteel overblijven
meldt u door dit in de rode map in de aula te schrijven.

Buitenschoolse opvang:

Geeft u a.u.b. aan de leerkracht door op welke dagen uw kind naar de BSO gaat. Bij ziekte moet u uw kind ook zelf afmelden bij de BSO.

Oppas:

Geeft u a.u.b. door op welke dagen, en via welk telefoonnummer de oppas te bereiken is. Ook als iemand
anders uw kind komt ophalen horen wij het graag.

 
Wij laten kinderen niet alleen naar huis gaan, zij moeten bij hun juf blijven tot ze opgehaald worden.


U kunt met vragen ook altijd bij de groepsleerkracht terecht.
Wilt u even rustig met de groepsleerkracht praten: Daarvoor is ‘s morgens of ‘s middags meteen na
schooltijd de beste gelegenheid. Vlak voor schooltijd kunt u alleen korte berichten doorgeven.